Purkamislupien haku prosessi

07.10.2018

Teemme puolestanne kaiken mikä liittyy rakennuksen purkulupien hakemiseen tarvittaviin paperitöihin luvan saamiseksi.

 Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa. 53 § & MRL 127 § & 139 § ) .

Ennen rakennuksen purkamista on kohteesta aina tehtävä Asbesti ja haitta-ainekartoitus ( VNA 205 / 2009, 3 § ). Raportti on liitettävä lupa- hakemukseen. Mikäli haitta-ainekartoitusta ei ole tehty, tulee kaikki purkutyö suorittaa Asbestipurkutyönä. Työn saa suorittaa ainoastaan viranomaisen valtuuttama asbestipurkuliike.


PURKAMISLUPAAN VAADITTAVAT ASIAKIRJAT JA LIITTEET 

RK-9 Lomake kahtena kappaleena.  Asbesti & haitta-ainekartoitus ( < 1995 ) ennen rakennetut. Kuvadokumentointi.                                                                                                  Lupahakemuslomake ( MRL 127 § ).                                                                                            Asemapiirros, jossa purettavat rakennukset Virallinen karttaote.                                                  Vastaavan työnjohtajan hyväksyttäminen purkutyölle.                                      Purkamis Selvitys purkujätteen käsittelystä kahtena kappaleena ( 551 ).                 Purkamishakemuksen vireilläoloilmoitus.                                                                     Mahdollinen ennakkoneuvottelu lupaviranomaisen kanssa.                                       Mahdollinen meluilmoitus ympäristökeskukseen.                                                               Naapuri-ilmoitukset purkutyön alkamisesta kirjallisena.
Luvanhaku apua sitä tarvitseville


Anna meidän hoitaa koko lupaprosessi puolestasi. .

Hoidamme ammattitaidolla homman alusta loppuun kiinteällä hinnalla. Isojen kaupunkien luvan käsittelyhinnat vaihtelevat suuresti, johtuen pitkälti virkailijan tekemästä työmäärästä hakuprosessin aikana. Esimerkiksi puuttuvia tietoja tai puutteellisia raportteja. Näistä johtuvat lisäselvitys pyynnöt nostavat prosessin kustannusta!

Teemme tiivistä yhteistyötä rakennusvalvonnan ja lupaviranomaisten kanssa. Palvelumme on niin tehokas ja toimiva, että uskallamme luvata kiinteä hinnan prosessille. .

.


"ANNA ME HOIDAMME PUOLESTASI KAIKEN, SE ON TYÖTÄMME."


Naapuri ilmoitukset

.

.

 .

.

.